Cuprins

Tehnologie - Definitii
Telecomunicatii - Definitii
Telecomunicatiile pe scurt
Telecomunicatiile in viziunea C. R. Baugh
O taxonomie a telecomunicatiilor
O taxonomie extinsa a telecomunicatiilor
Modele de Comunicatii
    Modelul Shannon
    Modelul de zgomot gausian alb aditiv liniar si invariant in timp
    Modelul telefoniei
   
Modelul de telecomunicatii modern
    Modelul retelei inteligente
    Modelule de comunicatie a datelor stratificate
        Arhitectura de protocoale simplificata
        Modelul ISO/OSI
        Modelul de comunicatie al calculatoarelor
        Modelul Messerschmitt
        Modelul de Infrastructura Informationala la nivel planetar (dupa Messerschmitt)
    Harta serviciilor de telecomunicatie
    Serviciile de telecomunicatie astazi
Clasificarea serviciilor si sistemelor de comunicatie
        Caracteristici fizice
        Legaturi - Transmisie
            Medii de transmisie
            Moduri de transmisie
            Modulatie
            Controlul erorilor
            Topologie
            Tehnologie de comutare
                Retea comutata
                Retea necomutata
                Retea zonala locala de tip inel
                Topologie interretea
            Managementul retelelor
            Aplicatii
            Parametrii majori
        Parametrii

Componente fundamentale
 Surse
    Tipuri de surse. Parametrii
    Durata sesiunii versus Rata datelor pe canal
    Conversia Analog-Digitala
    Teorema esantionarii
    Consecintele teoremei esantionarii
    Cuantizarea
    Eroarea de cuantizare
    Codarea sursei
        O definitie a informatiei
        Entropie
        Codarea sursei. Principiu
        Teorema codarii sursei
        Rata sursei
        Codarea sursei sau Compresia
 Canale

Procesarea digitala a semnalelor
    Terminologia de procesării digitale a semnalelor
    Generarea functiilor de repartitie
    Reprezentarea binara a numerelor in calculatoare
    ADC si DAC
        Dithering
    Sisteme liniare
    Convolutia
Appletul pentru Convolutia 1D


Stiva protocolului TCP/IP
    Stiva protocolului TCP/IP (model)
        Stratul Aplicatie
        Stratul de Transport
        Stratul Internetwork
        Stratul interfetei cu reteaua

Aplicatii TCP/IP
    Modelul Client-Server

Standardizarea TCP/IP si Internet
    Request For Comments (RFC)
    Starile protocoalelor Internet:
        Standard, Draft standard, Propunere de standard
        Experimental, Informational, Istoric.
    Statutele unui protocol ( protocol status) Internet:
        Necesar, Recomandat, Electiv, De uz limitat, Nerecomandat.

Internet Protocol (IP)
    Adresa IP
        Formatul zecimal al adresei IP
        Formatul binar al adresei IP
    Clase de adrese IP: Clasa A, Clasa B, Clasa C, Clasa D, Clasa E.
        Adrese IP speciale: toti bitii 0, toti bitii 1, loopback.
   
Subretele IP
        Masca de subretea
        Un bun obicei
        Tipuri de subretele: Statice, cu Lungime variabila si Mixte.
    Rutarea IP
        Rutarea directa
        Rutarea indirecta
    Metode de livrare: Uni-, Broad-, Multi- si Anycast
        Broadcast
        Multicast
        Anycast 
    Intraneturi (Adrese IP  Private)
    Datagramele IP
        Formatul datagramei IP

Porturi si socketuri

User Datagram Protocol - UDP
    Formatul datagramelor UDP
    Interfata de programare pentru aplicatiile UDP

Transmission Control Protocol - TCP  
    Conceptul TCP
    Principiul ferestrei glisante
    Principiul ferestrei glisante aplicat la TCP
    Formatul segmentului TCP
    Stabilirea unei conexiuni TCP
    Interfata de programare a aplicatiilor TCP

Application Programming Interfaces (API)
    API Socket Berkeley
    Principalele functii ale interfetei socket
    Utilizarea socketurilor cu un protocol orientat pe conexiune
    Utilizarea socketului cu un protocol fara conexiune 
    Functiile de transmitere a datelor ale interfetei socket
    Functiile de receptie a datelor ale interfetei socket
    Interfata Socket Berkeley implementata pe Windows  
        Functiile: socket, bind, connect, listen, accept, send, recv, sendto, recvfrom, closesocket, ioctlsocket, getpeername, inet_addr, shutdown, WSAStartup

Serverul UDP
  Client UDP
  Server TCP
  Client TCP
Programul TestSock

Cornel Mironel Niculae, 2004-2005
25-Mar-2008