Server TCP

Un server TCP functioneaza conform schemei urmatoare

 1. WSAStartup() --> Initializarea
 2. socket()     --> Obtinerea unui socket
 3. Alegerea portului si interfetei de serviciu
 4. bind()       --> Legarea serverului la un port
 5. listen()     --> Stare de asteptare a cererilor de conexiune
 6. Testarea sosirii cererilor
 7. accept()     --> Acceptarea cererii de conexiune
 8. recv()       --> Citirea cererii
 9. send()       --> Trimiterea raspunsului
 10. shutdown()   --> Inchiderea partiala a conexiunii.
 11. Asteapta inchiderea conexiunii de catre client, sau expirarea unui interval de timp prestabilit.
 12. closesocket()--> Inchide socketul returnat de functia accept().
 13. goto 6              --> se revine la punctul 6.

Secventa de apeluri anterioara este conforma modelului de aici.

Cornel Mironel Niculae, 2004-2005
13-Nov-2004