Functia ioctlsocket

Functia ioctlsocket controleaza modul de utilizare al unui socket.

Sintaxa

int ioctlsocket (

SOCKET s, 
long cmd, 
u_long FAR* argp 
);

unde:

Aceasta rutina poate fi utilizata asupra oricarui tip de socket in orice stare. Ea este folosita pentru a obtine sau afla parametrii de operare asociati cu socketul, independent de protocolul folosit sau subsistemul de comunicare. Dam in continuare comenzile suportate si semnificatia lor:

Compatibilitate

Aceasta functie este un subset al functiei ioctl asa cum este ea implementata de interfata Berkeley. In particular, nu exista nici o comanda care sa fie echivalenta cu  FIOASYNC, in timp ce comanda SIOCATMARK este singura comanda la nivel de socket care este suportata.

Valoarea returnata

In caz de reusita, functia ioctlsocket intoarce zero. Altfel este retunata o valoare SOCKET_ERROR si codul unei erori specifice poate fi aflat apeland functia WSAGetLastError.

Cornel Mironel Niculae, 2004-2005
13-Nov-2004