Functia getpeername

Functia getpeername() intoarce numele corespondentulului (peer) legat la socketul specificat.

Sintaxa

int getpeername (

SOCKET s, 
struct sockaddr FAR* name, 
int FAR* namelen 
); 

unde:

    Functia getpeername() extrage numele corespondentului din structura de date asociata cu socketul memorata de sistem (fara a fi necesare functii de intrare/ iesire pe retea) si il memoreaza in structura de tip sockaddr cu numele name.

     Functia getpeername()  poate fi folosita numai pentru un socket conectat. Pentru socketuri de datagrame, numai numele corespondentului precizat in apelul anterior al functiei connect va fi returnat. Orice nume folosit intr-un apel al functiei sendto nu va fi returnat de catre getpeername()

    In caz de succes, argumentul namelen contine dimensiunea actuala a numelui in octeti.

    Daca nu apare nici o eroare, functia getpeername() intoarce zero. In caz contrar, este intoarsa o valoare SOCKET_ERROR.

Cornel Mironel Niculae, 2004-2005
13-Nov-2004