Client UDP

Un client UDP functioneaza conform schemei urmatoare

1. WSAStartup() --> Initializarea
2. socket()     --> Obtinerea unui socket
3. Alegerea portului si adresei IP a serverului
4. sendto()     --> Trimiterea cererii
5. Testarea sosirii datelor
6. recvfrom()   --> Citirea mesajului de raspuns
7. goto 4              --> se revine la punctul 4.

Secventa de apeluri anterioara este conforma modelului de aici.

Utilizarea functiilor interfetei socket este identica ce cea descrisa la Exemplul de server UDP.

Exista o deosebire esentiala intre server si client. Serverul lucreaza independent conform unei conduite programate complet, in timp ce clientul interactioneaza permanent cu utilizatorul. Toata functionarea clientului este subordonata satisfacerii cererilor utilizatorului.

Cornel Mironel Niculae, 2004-2005
13-Nov-2004