Client TCP

Un server TCP functioneaza conform schemei urmatoare

  1. WSAStartup() --> Initializarea
  2. socket()     --> Obtinerea unui socket
  3. Alegerea portului si adresei IP a serverului
  4. connect()    --> Emite o cerere de conectare la un serviciu
  5. send()       --> Trimite cererea
  6. Asteapta sosirea raspunsului
  7. recv()       --> Citirea raspunsului
  8. closesocket  --> Inchiderea conexiunii.
  9. goto 2              --> se revine la punctul 2.

Secventa de apeluri anterioara este conforma modelului de aici.

Cornel Mironel Niculae, 2004-2005
13-Nov-2004