Tipuri de obiecte in Scilab

  Scalari
     Reali
     Boolean
     Sir de caractere
     Polinom
     Rational
   Matrici de
     reali
     boolean
     siruri de caractere
     polinoame
     rationali
   Matrici rare (sparse
, full)
   Liste (
list)
      Accesarea unui elem. de lista
      Accesarea unui element de element din lista
   Liste cu tipuri
 

Scalari

Reali

-->a=1.3e-22
 a =

1.300D-22

Boolean

-->1==1
ans =

T

Sir de caractere

-->'string' //character string
ans =

string

Polinoame

-->p1=poly([1,2,3],'z') //polinom in variabila z ale carui radacini sunt 1,2 si 3
 p1 =
 
        2  3 
 - 6 + 11z - 6z + z 
-->p2=poly([1,2,3],'z','coeff') //polinom in variabila z ale carui coeficienti sunt 1,2 si 3
 p2 =
 
        2 
  1 + 2z + 3z 
-->p3=poly(1,'x')  //polinom de grad 1 cu radacina 1
p3 =

- 1 + x
Daca in prealabil am declarat:
-->z=poly(0,'z')
 z =
 
  z
atunci putem declara un polinom si astfel
-->p=1+3*z+4.5*z^2   //polinom declarat fara utilizarea functiei poly
 p =
 
         2 
  1 + 3z + 4.5z 

Rational (raport de polinoame)

r=z/p    //rational (valoarea lui p o ia din ultima declaratie a variabilei p)
r =

z 
------------- 
2 
1 + 3z + 4.5z 

Matrici

Matrici de reali

Exemplul de mai jos ilustreaza declararea unei matrici de 3x3 pe 3 linii de cod

-->A=[a+1 2 3
-->  0 0 atan(1)
-->  5 9 -1] //3 x 3 constant matrix
A =

1. 2. 3. 
0. 0. 0.7853982 
5. 9. - 1.

Apelarea unui element de matrice

-->A(2,3)
ans =

0.7853982

Matrici booleene

Declararea unei matrici cu elemente de tip boolean (de tip logic: cu valori de adevar true sau false)

-->b=[%t,%f] //1 x 2 boolean matrix
b =

T F 

Matrici de siruri de caractere

-->Mc=['this','is';
-->  'a' ,'matrix']   //2 x 2 matrix of strings
Mc =

!this is !
! !
!a matrix !

Matrici de polinoame

-->Mp=[p,1-z;
-->  1,z*p]    //2 x 2 polynomial matrix
 Mp =
 
         2          
  1 + 3z + 4.5z   1 - z      
                   
              2   3 
  1         z + 3z + 4.5z

Matrici de rationali

-->F=Mp/poly([1+%i 1-%i 1],'z')  //rational matrix
 F =
 
         2            
   1 + 3z + 4.5z    - 1       
  ---------------   ---------     
        2  3       2    
 - 2 + 4z - 3z + z   2 - 2z + z    
                     
                2   3  
      1       z + 3z + 4.5z  
  ---------------   ---------------  
        2  3        2  3 
 - 2 + 4z - 3z + z  - 2 + 4z - 3z + z

Matrici rare (Sparse matrix)

Matricile rare sunt matrici care memoreaza numai elementele diferite de zero (0) ale unei matrici cu multe zerouri.

-->Sp=sparse([1,2;4,5;3,10],[1,2,3])  //sparse matrix
 Sp =
 
(  4,  10) sparse matrix
 
(  1,  2)    1. 
(  3,  9)    3. 
(  4,  5)    2. 

Functia sparse de mai sus nu face nimic altceva decat ca declara o matrice rara cu trei elemente diferite de zero: elementul(1,2)=1., elementul(3,9)=3. si elementul(4,5)=2..

Functia care face conversia sparse --> matrice normala este functia full.

-->X=full(Sp)
 X =
 
  0.  1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0. 
  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0. 
  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  3. 
  0.  0.  0.  0.  2.  0.  0.  0.  0.

Liste

Liste sunt colectii de date heterogene

-->L=list(a,-(1:5), Mp,['this','is';'a','list'])  //list
 L =
 
 
    L(1)
 
  1.300D-22 
 
    L(2)
 
 - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. 
 
    L(3)
 
         2          
  1 + 3z + 4.5z   1 - z      
                   
              2   3 
  1         z + 3z + 4.5z  
 
    L(4)
 
!this is  !
!      !
!a   list !

Accesarea unui element de lista

-->L(3)
 ans =
 
         2          
  1 + 3z + 4.5z   1 - z      
                   
              2   3 
  1         z + 3z + 4.5z

Accesarea unui element de element din lista

-->L(2)(3) //accesarea unui element de vector dintr-o lista
 ans =
 
 - 3. 
 
-->L(3)(2,2) //accesarea unui element de matrice dintr-o lista
 ans =
 
     2   3 
  z + 3z + 4.5z

Liste cu tipuri (typed-lists)

-->Lt=tlist(['mylist','color','position','weight'],'blue',[0,1],10) //typed-list
 Lt =
 
 
    Lt(1)
 
!mylist color position weight !
 
    Lt(2)
 
 blue  
 
    Lt(3)
 
  0.  1. 
 
    Lt(4)
 
  10. 
>>
-->Lt('color')   //extracting
 ans =
 
 blue  
>>
-->Lt('weight')   //extracting
 ans =
 
  10.

Singura deosebire dintre o lista si o lista cu tipuri este ca se pot folosi stringuri pentru identificarea elementelor listei (pe langa indici).
Cornel Mironel Niculae @fizica.unibuc.ro
2008-2009

Last updated: 09 Dec 2009