Operatori in Scilab

Operatori aritmetici

Functie Simbol Scilab Simbol in C Observatii
plus + + In scilab opereaza asupra matricilor booleene
minus - -  
inmultire * *  
impartire / /  
rest pmodulo(n,m) % restul impartiri intregului n la intregul m

Operatorul de atribuire

Functie Simbol Scilab Simbol in C Observatii
atribuire = = Obiectului din stanga is se atribuie valoarea expresiei din dreapta.

 

Operatori de comparatie

Functie Simbol Scilab Simbol in C Observatii
egal cu == == In scilab opereaza asupra matricilor si genereaza matrici booleene (vezi exemplu aici)
diferit de ~= !=  
mai mare > >  
mai mic < <  
mai mic sau egal <= <=  
mai mare sau egal >= >=  

Operatori logici

Functie Simbol Scilab Simbol in C Observatii
SI & && In scilab opereaza asupra matricilor booleene (vezi exemplu aici)
SAU | ||  
NU ~ ~  

Nota. Spre deosebire de C, nu exista operatori la nivel de bit in Scilab.

 

Exemplu operatori de comparatie asupra matricilor

-->A=[-1 -1 10;-1 10 -1];B=A(1,:);C=A(2,:);
 
-->B,C,B==C //exemplu operator EGAL CU
 B =
 
 - 1. - 1.  10. 
 C =
 
 - 1.  10. - 1. 
 ans =
 
 T F F 
 
-->B,C,B~=C //exemplu operator DIFERIT DE
 B =
 
 - 1. - 1.  10. 
 C =
 
 - 1.  10. - 1. 
 ans =
 
 F T T 
 
-->B,C,BB,C,B<=C //exemplu operator MAI MIC SAU EGAL
 B =
 
 - 1. - 1.  10. 
 C =
 
 - 1.  10. - 1. 
 ans =
 
 T T F 
 
-->B,C,B>C  //exemplu operator MAI MARE
 B =
 
 - 1. - 1.  10. 
 C =
 
 - 1.  10. - 1. 
 ans =
 
 F F T 
 
-->B,C,B>=C //exemplu operator MAI MARE SAU EGAL
 B =
 
 - 1. - 1.  10. 
 C =
 
 - 1.  10. - 1. 
 ans =
 
 T F T

 

Exemplu operatori logici asupra matricilor

-->A=[%f %t %f %t;%f %f %t %t];B=A(1,:);C=A(2,:);
 
-->B,C,B&C //exemplu operator SI
 B =
 
 F T F T 
 C =
 
 F F T T 
 ans =
 
 F F F T 
 
-->B,C,B|C //exemplu operator SAU
 B =
 
 F T F T 
 C =
 
 F F T T 
 ans =
 
 F T T T 
 
-->B,~B   //exemplu operator NU
 B =
 
 F T F T 
 ans =
 
 T F T F 

Cornel Mironel Niculae @fizica.unibuc.ro
2008-2009

Last updated: 02 Dec 2008