Home

Cu ce se incepe
Despre Scilab - Continuare
Tipuri de obiecte in Scilab

  Scalari
     Reali
     Boolean
     Sir de caractere
     Polinom
     Rationali

   Matrici de
     reali
     boolean
     siruri de caractere
     polinoame
     rationali

   Matrici rare (sparse
, full)
   Liste (
list)
      Accesarea unui elem. de lista
      Accesarea unui element
           de element din lista
   Liste cu tipuri

EXEMPLE UTILE
Salvarea datelor
   in fisiere de tip text

       Schimbarea folderului curent
       Listarea fisierelor dintr-un
            folder
       Scrierea unui vector intr-un
            fisier de tip text
       Scrierea unei matrici cu doua
            coloane intr-un fisier

Utile pentru sesiunea de Consola
   Cum aflam ce variabile sunt
         definite in Scilab?
   Cum stergem o variabila din
         mediul scilab?
   Cum stergem TOATE variabile?
   Cum stergem MAI MULTE
        variabile simultan?
   Controlul listarii variabilelor
        Listarea in virgula fixa
        Listarea in virgula mobila

Vectori
   Cum cream vectori?
   Cum aflam lungimea unui vector
   Operatorul ; pentru suprimarea
        listarii mesajelor automate
   Identificatorii sunt
         CASE SENSITIVE
   Operatorul , separator
         de instructiuni
   Cum cream un vector coloana?
   Produsul scalar a doi vectori

Matrici
   Cum cream Matrici?
   Concatenarea matricilor
   Accesarea unui element de matrice
   Submatrici

Programare
  Operatori
     aritmetici
     de atribuire
     de comparatie
        Exemplu
     logici
        Exemplu
  Bucle
    
Bucla while

    
Bucla for
     Instr. select
  Instructiunea if
Grafice
  Grafice 2D
     Ex. 1
     Ex. 2

Integrarea ODE
   ODE gr.1
     Ex. 1
     Ex. 2
   ODE gr. 2
     Ex. 1

Breviar
Bibliografie