Obiectul window in MSIE

    Obiectul window reprezinta o fereastra deschisa in browser.

    Obiectul window se foloseste pentru a obtine informatii despre starea ferestrei si pentru a avea acces la documentul din fereastra, la evenimentele care apar in fereastra si la trasaturi ale browserului care afecteaza fereastra.

    De regula, browserul creaza un obiect window atunci cand deschide un document HTML. Totusi, daca un document defineste una sau mai multe rame (adica, contine unul sau mai multe taguri FRAME sau IFRAME), browserul creaza un obiect window pentru documentul original si cate un obiect window suplimentar pentru fiecare rama. Aceste obiecte suplimentare sunt descendente (in relatie copil - parinte) ale obiectului window initial si pot fi afectate de actiuni ce apar in acest obiect initial. Spre exemplu, inchiderea ferestrei parinte determina inchiderea tuturor ferestrelor fiice. Noi ferestre pot fi create (si obiectele window corespunzatoare) folosind metode precum open sau  showModalDialog

    Se poate folosi orice proprietate, metoda sau colectie a obiectului window asupra oricarei variabile sau expresie care poate fi evaluata la un obiect window, indiferent de modul in care fereastra a fost creata. In plus, pot fi accesate toate proprietatile, metodele si colectiile obiectului window asociat fereastrei curente direct  adica, fara a fi prefizat cu o expresie care returneaza obiectul ferestrei curente. Cu toate acestea, pentru a scrie un cod mai usor de citit si pentru a evita potentialele ambiguitati, multi programatori folosesc cuvantul cheie window atunci cand acceseaza, proprietatile, metodele si colectiile ferestrei curente. Acest cuvant cheie se refera intotdeauna la fereastra curenta.

Nota. Numele proprietatilor, metodelor si colectiilor obiectului window sunt cuvinte rezervate si nu pot fi folosite ca nume de variabile sau rutine.

Exemple

Urmatorul exemplu afiseaza un mesaj de atentionare pentru fereastra curenta.

alert('Un simplu mesaj.')

Apasati butonul  pentru a vedea fereastra alert.

Urmatorul exemplu verifica daca fereastra curenta contine alte ferestre (rame) si, daca contine, afiseaza numele acestor ferestre.

if (window.frames!=null) {
for (i=0; i<window.frames.length; i++)
window.alert("Child window "+i+" is named "+window.frames(i).name);
}

    Urmatorul exemplu prezinta o functie de tratare a unui eveniment (event handler function) pentru evenimentul onload al obiectului window. De retinut ca in absenta unui element window, elementul BODY gazduieste urmatoarele evenimente ale ale obiectului window: onblur, onfocus, onload si onunload.

<BODY onload="window.status='Pagina este incarcata!'">

Proprietati

clientInformation, closed, defaultStatus, dialogArguments, dialogHeight, dialogLeft, dialogTop, dialogWidth, document, event, history, length*, location, name, navigator, offscreenBuffering, opener, parent*, returnValue, screen, self, status, top*

*Un asterix indica proprietatile care nu sunt aplicabile dialogurilor modale.

Metode

alert, blur, clearInterval, clearTimeout, close, confirm, execScript, focus, moveBy, moveTo, navigate, open*, prompt, resizeBy, resizeTo, scroll, scrollBy, scrollTo, setInterval, setTimeout, showHelp, showModalDialog*

*Un asterix indica metodele care nu sunt aplicabile dialogurilor modale.

Evenimente

onbeforeunload, onblur, onerror, onfocus, onhelp, onload, onresize, onscroll, onunload

Colectii

frames*

Cornel Mironel Niculae, 2003-2007

26-Jun-2007