Obiectul document

Reprezinta un document HTML intr-o fereastra de browser.

Acest obiect este util pentru a obtine informatii despre document, pentru a examina si modifica elementele HTML, textul documentului si pentru a procesa evenimentele generate de interactia utilizatorului cu documentul.

Obiectul document este disponibil permenant. Accesul la el se face fie folosind proprietatea document a obiectului window (spre exemplu prin var doc=window.document), fie direct (spre exemplu document.title) caz in care referirea se face la documentul din fereastra curenta.

Exemple

Urmatorul exemplu testeaza existenta titlului documentului. Atunci cand titlul este diferit de string vid ("") afisaza intr-o fereastra de mesaj (de tip alert) titlul documentului.

if (document.title!="") 
    alert("The title is " + document.title)

Urmatorul exemplu prezinta modul de capturare al evenimentului declansat de miscarea mouse-ului si defineste un handler pentru acesta. Handlerul afisaza in bara status pozitia mouse-ului relativ la coltul din stanga sus al ferestrei in care se afla documentul.

<HTML>
<HEAD><TITLE>Afisaza miscarea mouse-ului</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function reportMove() {
    window.status = "X=" + window.event.x + " Y=" + window.event.y;
}
</SCRIPT>
<BODY onmousemove="reportMove()">
<H1>Welcome!</H1>
</BODY>
</HTML>

Proprietati

activeElement, alinkColor, bgColor, body, charset, cookie, defaultCharset, domain, expando, fgColor, lastModified, linkColor, location, parentWindow, readyState, referrer, selection, title, URL, vlinkColor

Colectii

all, anchors, applets, children, embeds, forms, frames, images, links, plugins, scripts, styleSheets

Metode

clear, close, createElement, createStyleSheet, elementFromPoint, execCommand, open, queryCommandEnabled, queryCommandIndeterm, queryCommandState, queryCommandSupported, queryCommandText, queryCommandValue, ShowHelp, write, writeln

Evenimente

onafterupdate, onbeforeupdate, onclick, ondblclick, ondragstart, onerrorupdate, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onreadystatechange, onrowenter, onrowexit, onselectstart

Cornel Mironel Niculae, 2003-2007

26-Jun-2007