Precedenta operatorilor

In expresii, in lipsa parantezelor, operatiile sunt executate in ordinea precedentei lor, la fel cum in algebra obisnuita sa efectueaza mai intai inmultirile si impartirile, si apoi, adunarile si scaderile. In tabelul de mai jos sunt listati operatorii in ordinea claselor de precedenta (de la cei cu precedenta cea mai mare pana la cei cu precedenta cea mai mica).

Clasa operatorilor Lista operatorilor
postfixati [] . (params) expr++ expr--
unari ++expr --expr +expr -expr ~ !
de creare sau cast new (type)expr
multiplicativi * / %
aditivi + -
de deplasare << >> >>>
relationali < > <= >= instanceof
de egalitate == !=
AND la nivel de bit &
XOR la nivel de bit ^
OR la nivel de bit |
AND logic &&
OR logic ||
conditional ? :
de atribuire = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>=

 

Cornel Mironel Niculae, 2003-2007

26-Jun-2007