Declararea unei clase

public Clasa este public accesibila *
abstract Clasa nu poate fi instantiata *
final Clasa nu poate fi subclasata *
class NumeleClasei Aici se declara numele clase
extends ClasaSuperioara Clasa este o subclasa a clasei ClasaSuperioara  *
implements Interfetele Intefetele implementate de clasa *
{  
   Corpul clasei  
}  

Elementele noatate cu  * pot lipsi din declaratia unei clase.

O subclasa este o clasa care extinde o alta clasa.

Cornel Mironel Niculae, 2003-2007

26-Jun-2007