Instructiuni

    breakcomentariucontinuedo...whileeticheta, for,
    for...infunctionif...elsereturnswitch,
    varwhilewith

Urmatorul tabel listeaza instructiunile disponibile in JavaScript.

break

Termina bucla for sau while curenta si transfera controlul programului urmatoarei instructiuni de dupa instructiunea de ciclare. Sintaxa:

break [label];

In cazul instructiunilor imbricate eticheta optionala label poate preciza care dintre bucle sa fie terminata. Eticheta se pune in fata instructiunii de ciclare care trebuie marcata.

Exemplu

<SCRIPT>
var i;
function BreakTest(breakpoint)
{
i = 0;
acesta:
while (i < 100)
{
if (i == breakpoint)
break acesta;
i++;
}
return(i);
}
BreakTest(10);
document.write(i+'<br>');
BreakTest(31);
document.write(i+'<br>');
BreakTest(120);
document.write(i+'<br>');
</SCRIPT>

Codul de mai sus genereaza urmatorul document:

10
31
100

comentariu

Notatii ale autorului scriptului. Comentariile sunt ignorate de interpretor.

// Aceata este o singura linie de comentariu
/* Acesta este un comentariu care se intinde pe mai multe linii
El poate fi de orice lungime.*/

Delimitatori sunt /* si respectiv */; mostenita din limbajul C.
continue

Termina executia blocului de instructiuni dintr-o bucla while sau for si continua  executia buclei cu urmatoarea iteratie; mostenita din strabunul FORTRAN. Spre exemplu, codul de mai jos

var i=0;var j=6;
checkiandj

while (i<4) {
   document.write(i + "<BR>"); 
   i+=1;

   checkj
   while (j>4) {
      document.write(j + "<BR>"); 
      j-=1; 
      if ((j%2)==0)
         continue checkj; 
      document.write(j + " is odd.<BR>");
   } 
   document.write("i = " + i + "<br>");
   document.write("j = " + j + "<br>"); 
}

genereaza urmatorul document la iesire:

0
6
5 is odd.
5
i = 1
j = 4
1
i = 2
j = 4
2
i = 3
j = 4
3
i = 4
j = 4

do...while

Executa instructiunile componente pana conditia de test devine false. Blocul de instructiuni incluse se executa cel putin o data. Sintaxa:

do
   statements
while (condition);

Exemplu:

i=0;
do {
   i+=1;
   document.write(i+'<br>');
} while (i<5);

export

Pemite unui script (signed) sa furnizeze (exporte) proprietati, functii si obiecte unui alt script indiferent de tipul lui (signed sau unsigned).

for

Creaza o bucla care consta din trei expresii optionale, incluse intre paranteze () si separate de punct si virgula (;). Instructiunile care formeaza corpul buclei sunt incluse intre acolade {} si sunt, de asemenea delimitate de (;). Sintaxa:

for ([initial-expression]; [condition]; [increment-expression]) {
   statements
}

Spre exemplu, codul urmator:

value =0;
var convert = new Array();
var hexbase= new Array("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8",
 "9", "A", "B", "C", "D", "E", "F");
for (x=0; x<16; x++){
for (y=0; y<16; y++){
convert[value]= hexbase[x] + hexbase[y];
if (value>250)
document.write(value+' in hex='+convert[value]+'<br>');
value++;
}
}

produce la iesire documentul:

251 in hex=FB
252 in hex=FC
253 in hex=FD
254 in hex=FE
255 in hex=FF

for...in

Itereaza o variabila specificata prin toate proprietatile unui obiect. Pentru fiecare proprietate distincta, JavaScript executa instructiunile precizate. Sintaxa:

for (variable in object) {
   statements
}

Exemplu, vezi mai sus

function

Declara functie cu parametrii specifiacti. Parametrii acceptabili includ siruri, numere si obiecte. Sintaxa:

function name([param] [, param] [..., param]) {
   statements
}

Exemplu, vezi mai sus
if...else

Executa un set de instructiuni daca o conditie precizata este adevarata. Daca conditia este falsa un alt set de instructiuni poate fi executat. Sintaxa:

if (condition) {
   statements1
}
[else {
   statements2
}]

Exemplu:

if (cipher_char == from_char) {
   result = result + to_char;
   x++;}
else
   {result = result + clear_char;}

import

Permite unui script sa importe  proprietati, functii si obiecte dintrun script signed script care a exportat informatia.

eticheta

Furnizeaza un identificator care poate fi utilizat cu instructiunile break si continue pentru a indica programului unde sa continue executia. Vezi exemplu break sau exemplul continue.

return

Precizeaza valoarea ce trebuie returnata de catre o functie.

switch

Permite unui program sa evalueze o expresie si se asteapta ca valoarea acelei expresii sa fie identica cu o eticheta de caz. Sintaxa:

switch (expresie){
   case label :
      statements;
      break;
   case label :
      statements;
      break;
   ...
   default : statements;
}

Exemplu:

switch (i) {
   case "Oranges" :
      document.write("Oranges are $0.59 a pound.<BR>");
      break;
   case "Apples" :
      document.write("Apples are $0.32 a pound.<BR>");
      break;
   case "Bananas" :
      document.write("Bananas are $0.48 a pound.<BR>");
      break;
   case "Cherries" :
      document.write("Cherries are $3.00 a pound.<BR>");
      break;
   default :
      document.write("Sorry, we are out of " + i + ".<BR>");
}
document.write("Is there anything else you'd like?<BR>");

var

Declara o variabila si, optional, o initializeaza cu o valoare. Folosirea cuvantului rezervat var in afara unei functii este optionala. Sintaxa:

var varname [= value] [..., varname [= value] ]

Exemplu:

var myArray=new Array(5);
for(var i=0;i<10;i++) { bloc de instructiuni }

while

Creeaza o bucla care evalueaza o expresie la fiecare inceput de iteratie; daca expresia este adevarata, un bloc de instructiuni este executat. Bucla este executat atata vreme cat conditia este adevarata. Sintaxa:

while (condition) {
   statements
}

Exemplu:

n = 0;
x = 0;
while(n < 3) {
   n ++;
   x += n;
   document.write(x+'<br>');
}

with

Stabileste obiectul "implicit" pentru un set de instructiuni. Sintaxa:

with (object){
   statements
}

Exemplu:

var a, x, y;
var r=10;
with (Math) {
   a = PI * r * r;
   x = r * cos(PI);
   y = r * sin(PI/2);
}

Cornel Mironel Niculae, 2003-2007

26-Jun-2007