Rezultate la partiale si examen C++

2005 - 2006

Nr. crt. Nume student NOTA Observatii
Lab. Partial 1 Partial 2 Medie teorie Finala
1. Anghel Aurel    3.05  3.70  4.03    
2. Balea Mihai    1.00  1.30  1.39    
3. Bratu Narcis    2.23  1.25  1.78    
4. Cioplea Iulian Valeriu    2.64  1.23  1.90    
5. Constantin Gabriel   2.64  1.90  2.44    
6. Florea Mihail Gabriel   1.00  1.00  1.15    
7. Georgescu Claudiu   4.68  1.45  3.02    
8. Joian Silviu Adrian   3.05  1.23  1.78    
9. Lungu Razvan    1.00  1.00  1.15    
10. Mihai Claudiu Gabriel    1.82 1.00  1.43    
11. Mogos Florin    8.36 7.75  9.13    
12. Rosu Madalina Laura    1.00 1.00 1.15    
13. Simeanu Mihail    1.00 3.70  3.32    
14. Stanciu Florica    1.00 1.90  1.87    
15. Serban Costel Daniel    2.23 1.00  1.57    
16. Stanga Alexandru    4.27 1.00  2.28    
17. Stefan Daniel    1.00 1.00  1.15    
18. Tatomir Mihai    1.00 1.00  1.15    
19. Teodorescu Alexandru Cosmin    1.41 1.90  2.02    
20. Tosea Andrei    3.45 3.70^  4.17    
21. Zala Georgel    1.00 1.53  1.58    
               
               
               
               

Medie teorie = [(nota Partial 1)*0.3+(nota Partial 2)*0.7]*1.15

NOTA FINALA = (nota lab)*0.3+(Medie teorie)*0.7.

 

Rezultate C & C++ semestrul 1 (2003-2004)

Nr. crt

Nume student

NOTA

Partial

Teorie
finala
Laborator

Laborator finala

FINALA
1 2 1 2
1. Amza Emilian 5.50 6.50 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00->6
2. Antonache Gabriela 1.00 9.00 5.00 9.00 10.00 9.50 6.35->6
3. Antonie Claudiu Robert 1.00 3.00 2.00 -

-

1.00

Picat(1.70)
4. Badescu Alexandru 5.75 6.50 6.13 7.00 7.00 7.00 6.39->6
5. Barabas Dan 8.50 9.00 8.75 10.00 10.00 10.00 9.13->9
6. Barauta Florian Gabriel - 8.50 4.75 8.00 7.00 7.00 ?5.43->5
7. Boar Alexandru 5.50 7.00 6.25 9.00 8.00 9.00 7.08->7
8. Bunoara Ion 7.00 6.33 6.67 9.00

9.00

9.00

7.37->7
9. Capota Catalin 7.25 6.50 6.88 8.00 8.00 8.00 7.21->7
10. Coralciuc Horia 8.50 10.00 9.25 10.00 8.50 9.25 9.25->9
11. Cristescu Alexandru 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00->10
12. Dragne Catalin 5.75 7.00 6.38 8.00 7.00 7.00 6.56->7
13. Echim Octavian 6.00 7.50 6.75 10.00 10.00 10.00 7.73->8
14. Eremia Cristian Valentin 7.50 7.00 7.25 10.00 10.00 10.00 8.08->8
15. Filip Mihai Florin 5.50 6.00 5.75 6.00 6.50 6.00 5.83->6
16. Furnica Mikael Gabriel 6.75 6.67 6.71 8.00

8.00

8.00 7.10->7
17. Gheorghe Marian 7.00 7.50 7.25 7.00

6.00

6.00

6.88->7
18. Ionescu Mihai 5.75 6.50 6.13 5.00

6.50

6.00

6.09->6
19. Matei Marius Catalin 4.00 3.00 3.50 7.00

3.00

5.00

Picat(3.95)
20. Mihai Nicolae 5.75 7.00 6.38 8.00

7.00

7.00

6.56->7
21. Mirea Adrian 5.75 6.50 6.13 9.00

8.00

8.50

6.84->7
22. Musat Stefan 7.00 1.00 4.00 9.00

8.00

9.00

Picat(4.10)
23. Necula Adrian - 6.00 3.50 5.00 7.00

6.00

Picat(4.25)
24. Nicola Adrian - - 1.00 8.00 9.00

8.00

Picat(2.75)
25. Nicolae Filip Adrian 4.75 - 2.88 7.00

4.00

5.00

Picat(3.51)
26. Sandu Ionut 6.00 8.50 7.25 9.00 9.00 9.00 7.78->8
27. Semcu George 5.75 7.00 6.38 8.00 7.00 7.00 6.56->7
28. Serban Raul 5.50 8.00 6.75 10.00 9.00 9.50 7.58->8
29. Stancu Daniel Mihai - 6.00 3.50 - - - Picat(2.75)
30. Stanicel Dan - 6.50 3.75 - - - Picat(2.93)
31. Stoianof Marius 6.00 6.50 6.25 8.00 6.00 7.00 6.48->7
32. Szabo Irina 6.25 8.00 7.13 9.00 8.00 8.50 7.54->8
33. Tir Mihai Gabriel 6.50 6.50 6.50 7.00 6.00 6.00 6.35->6
34. Toma Mihai Laurentiu 6.75 - 3.88 10.00 10.00 10.00 Picat(5.71)
35. Toma Petrus 5.50 4.00 4.75 10.00

9.00

9.00

?6.03->6
36. Tuglea Lord Mihai 6.50 4.67 5.59 7.00 8.00

7.00

6.01->6

 

Cornel Mironel Niculae, 2003-2006

23-Jan-2006