Cuprins C++

2005

Curs1: Clase

 

2004

Curs1: Declararea completa a unei clase
Un exemplu ceva mai complex
Mostenirea simpla

Curs2: Restrictionarea accesului la membrii unei clase. Exemple
    Exemplu de acces la variabilele private si protected dintr-o functie declarata friend
    Exemplu de acces la membrii protected din subclase (clase derivate)
    Exemplu de acces la variabilele private si protected dintr-o clasa declarata friend
Functii inline

Recapitulare privind transmiterea parametrilor
Membrii unei clase declarati folosiind cuvantul cheie static

Curs3: Polimorfismul functiilor - function overloading
Suprapunerea functiilor - function overriding
Metode virtuale

Curs 4: Apelarea constructorilor si destructorilor
Constructorul de copiere
CGI (Common Gateway Interface)
Metodele CGI
  Exemple:    Metoda GET,
                    Metoda POST,
                    Metoda POST care lanseaza CGI facut in C
C++ Buider IDE
Curs 5: 
Cel mai simplu program Win32

    Algoritmul, Explicatii
    Cate ceva despre tipurile de date in Win32
    Rutina MessageBox
O simpla fereastra
    Pasul 1. Inregistrarea clasei ferestrei
    Pasul 2. Crearea ferestrei
    Pasul 3. Bucla de mesaje
    Pasul 4. Procedura ferestrei
Utilizare menuurilor

Despre Makefile

 

Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

22-Nov-2005