Cuprins

Introducere      EXEMPLE
Ce este un identificator?
    Cand folosim caracterul underline _?
        Domeniul numelor
Primul program in C. (oneint.c)
    Fisiere standard
Afabetul limbajului
Cuvinte rezervate
Variabile
Domeniul unei variabile
    Variabile globale
    Variabile locale
    Domeniul parametrilor unei functii
    Variabile externe statice
    Cuvantul cheie extern
    Variabilele register
    Obiceiuri bune!
    Variabile locale si blocuri
    Ce clase de memorare trebuie sa utilizati?

Tipuri de date
    Tipurile aritmetice
        Tipuri aritmetice (sumar), v. Operatorul sizeof
    Tipurile enumerare
    Tipuri structurate:
        Masive
            Declararea masivelor: sintaxa
                Omiterea dimensiunii unui tablou
            Adresarea elementelor masivelor
            In ce masura masivele sunt rude cu pointerii
            Exemplu (tbl_poin.c)
            Masive si pointeri
                Operatii aritmetice cu pointeri
                Scaderea a doi pointeri catre entitati de acelasi tip
            Siruri de caractere
            Declarearea sirurilor
        Structuri
            Sintaxa 
            De retinut ca: 
            La ce este utila o structura?
            Accesarea un elementelor unei structuri. Operatorul de selectie
            Ce este o declaratie incompleta de structura?
            Operatorul de selectie indirecta ->
            Operatii permise asupra structurilor
            Initializarea structurilor
        Uniuni
            Sintaxa
            De retinut ca:
            Structura pointerilor
    Tipuri definite de utilizator:
        Cuvantul cheie typedef
        typedef si structuri

DECLARATII IN C
    Declaratori de pointeri, masive si functii
    Declaratori complecsi 
        Regula simpla de evaluare a declaratorilor complecsi:
            Exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6.
    Initializarea variabilelor: Exemplul 1, Exemplul 2
Declararea variabilelor
    Constante simbolice
    Clase de memorare

Operatori
    Operatori aritmetici
    Operatori bit cu de bit
    Operatori de atribuire
    Operatori de comparatie
    Operatori logici
        Evaluari scurtcircuit
    Operatorul conditional (? :)
    Operatorul virgula (,)
    Operatorul de conversie explicita (cast)
    Operatorul sizeof
    Precedenta operatorilor

Instructiuni
    Instructiunea vida
    Instructiunea expresie
    Instructiuni de atribuire
    Instructiunea compusa
    Instructiunea if 
    Instructiunea switch
    Instructiuni de ciclare
        Instructiunea while
        Instructiunea for
        Instructiunea do-while
    Tema 1
        Instructiunea break
        Instructiunea continue
    Tema 2
    Instructiunea de salt goto
    Instructiunea return
        
Functii

EXEMPLE
Exemple0
    Un prim exemplu de lucru cu biblioteca graphics
    Doua exemple de sortare
        Exemplul 1 (sort1.c)
        Exemplul 2 (sort2.c)
    Biblioteca conio
        Exemplul 1. Citirea caracterelor de la tastatura (tstkbd.c)
        Exemplul 2. Scrierea caracterelor interfetei dos (tstcoo.c)
        Exemplul 3. Scrierea intregilor in baza 2 (conio1.c)
        Exemplul 4. Implementeaza o suprafata de joc pe care se pot juca diferite jocuri orientate pe text (ritipiti.c)
    Folosirea argumentelor din linia de comanda
        Preluarea argumentelor liniei de comanda. Exemplul 1  (arg0.c)
        Preluarea argumentelor liniei de comanda. Exemplul 2  (arg1.c)
    Testarea starii unor chei (ALT, CTRL, SHIFT, etc.) ale tastaturii (kbdkey.c)
    Lucrul cu rutinele de intrerupere
        Lucrul cu mouse-ul in fereastra de text (mouse0.c)
    
Exemple1
    
    Exemplu de lucru cu proiect in Turbo C++
    Exemplu de lansare a unei aplicatii din alta aplicatie
    Exemplu de lista de siruri simplu inlantuita
    Lucrul cu arbori
    Functii cu numar variabil de argumente
    Exemplu de comunicare intre programe la nivel de fisier
    Exemplu de masurare a duratei de executie

  Biblioteci de functii standard
    Functiile bibliotecii stdio:  
        printf - tipareste formatat la stdout
            Specificatori de format
        scanf - citeste formatat de la stdin.
            Argumentul sir ce descrie formatul
            Specificatorii de format
            Functii inrudite cu functia scanf
    Functii pentru lucrul cu fisiere
        fopen fwrite 
    Functiile bibliotecii string:
        strcpy - copiaza un sir in altul.
        strlen - calculeaza lungimea unui sir.
        strcmp - compara un sir cu altul.
        strstr - cauta un subsir in alt sir.
        gets - citeste un sir de la stdin.
        puts - scrie un sir la stdout.
    
Alte functii standard
    atoi - converteste un sir la un intreg.
    getc - preia un caracter dintr-un flux de date
    fgetc - preia un caracter dintr-un flux de date

Cornel Mironel Niculae, 2004-2005

23-Jan-2006