Metoda POST care lanseaza CGI facut in C


Aceasta pagina este un exemplu de utilizare a metodei POST intr-un formular.

Inregistrativa la cursul de JavaScript Online!

username:
password:
comentariu dvs
   

 


 

Codul sursa al programului C care preia datele POST-ate este urmatorul

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
/*un exemplu simplu de preluare a datelor
trimise cu metoda post */
int main(void)
{
int form_data_size;
char ch;
form_data_size=atoi(getenv("CONTENT_LENGTH"));
printf("Content-type: text/html\n\n",10,10);
printf("Formularul completat de dvs este trimis de metoda POST prin sirul: <br><br>");

for (int i=0;i<form_data_size;i++){
ch = (char)getc(stdin);
printf("%c", ch);
}
return 0;
}


Daca in formular s-a introdus username: root si password: 1234567890, programul CGI genereaza mesajul de lai jos

Formularul completat de dvs este trimis de metoda POST prin sirul:

username=root&password=1234567890&comentariu=se+adauga+aici&Submit=Trimiteti

Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

01-Mar-2004