Atribuirea unei valori variabilei scalare

73

            Exemple de atribuire au fost date deja:

$inputline = <STDIN>;
$PI=atan(1)*4.0;

            n Perl operatorul de atribuire este caracterul = .

            Un alt exemplu este

$var = 42;
$var = 113;
# noua asignare distruge valoarea precedenta,
# adica aici variabila
# $var are valoarea ntreagă 113.
$name = "inputdata";

            Variabilei $name i s-a atribuit o valoare inputdata de tip şir (string). Un string este delimitat de caracterele ".

Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009